PROOLeiden-Leiderdorp

De Stichting Openbaar Primair en
Speciaal Onderwijs Leiden
PROOLeiden vormt samen met OBSG Leiderdorp het bestuur van twintig openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp: achttien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. De stichting verzorgt onderwijs aan ongeveer 5.500 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Met bijna 550 medewerkers is PROOLeiden/ OBSG Leiderdorp de grootste werkgever voor primair onderwijs in Leiden/Leiderdorp.  
Met de scholen voor speciaal onderwijs PI De Brug in Leiden en OCZ Orion in Leiderdorp heeft PROOLeiden een meer regionale functie, door het aanbieden van speciaal (basis)onderwijs en cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met psychische problemen of gedragsproblemen).

Openbaar onderwijs

PROOLeiden biedt openbaar onderwijs; op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.

Onderwijs met aandacht voor elkaar

Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden heeft aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden draait alles om 'Onderwijs met aandacht voor elkaar'.

Website: PROOLeiden