PO Zoetermeer

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer

Voor Passend Onderwijs heeft Zoetermeer één samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en één samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Wat betreft het primair onderwijs vallen zeven schoolbesturen onder het samenwerkingsverband Zoetermeer. Bij deze schoolbesturen zijn ruim 40 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs, één gecombineerde school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) aangesloten. Er is één school in Zoetermeer die niet onder het samenwerkingsverband Zoetermeer valt, deze school is om godsdienstige redenen bij een landelijk samenwerkingsverband aangesloten.

Het Zoetermeerse samenwerkingsverband is betrekkelijk klein van omvang en beschikt daarom niet over alle variaties aan speciaal onderwijs. Toch heeft het samenwerkingsverband een dekkend netwerk, omdat voor de leerlingen aan wie geen passend onderwijs in Zoetermeer geboden kan worden, buiten Zoetermeer een passende plek wordt gezocht. Daartoe is sprake van een goede samenwerking met omringende samenwerkingsverbanden, zoals in de regio Leiden en Den Haag. Overigens is dit een wederzijdse samenwerking. Het speciaal onderwijs in Zoetermeer biedt soms ook een passende plek aan leerlingen die buiten Zoetermeer wonen.

Website: Passend Onderwijs Zoetermeer