Leo Kannerschool SO

De Leo Kannerschool SO
De Leo Kannerschool SO in Oegstgeest geeft onderwijs aan ruim 150 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, met een vorm van autisme. Het onderwijs is speciaal afgestemd op de behoeften van deze leerlingen: een veilige omgeving, kleine klassen van maximaal 14 leerlingen, sterke ondersteuning van een vaste groepsleerkracht en instructie op maat. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels staan centraal in de aanpak.  

Onderstaande uitgangspunten zijn leidend bij ons onderwijs:
  • Met veel speciale kennis en ervaring geven wij met elkaar onderwijs aan leerlingen met een uitzonderlijke ondersteuningsbehoefte.
  • Wij vinden dat leren meer is dan rekenen en taal.
  • Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.
  • Wij zorgen voor een rustige en veilige omgeving waarin onze leerlingen zich gezien en begrepen voelen, zodat ze zich kunnen openstellen om te leren.
  • Wij benaderen de leerlingen positief en ontvangen ze in een realistische, sociale context waarin zij in samenhang en verbondenheid kunnen leren.
  • Wij zijn duidelijk en voorspelbaar en ondersteunen onze leerlingen door het aanbrengen van structuur en logica in tijd, materiaal en activiteit.
  • Wij begeleiden onze leerlingen en dagen ze uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze op hun niveau kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs en een zo zelfstandig mogelijke toekomst tegemoet gaan.
De Leo Kannerschool SO is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep