AED

Ambulante Educative Dienst Leiden

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de Leidse regio. Door de AED zet het speciaal onderwijs haar expertise in ten behoeve van het reguliere onderwijs.

De AED biedt onderwijsbegeleiding voor vrijwel alle schooltypen en -niveaus: voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zelfs voordat kinderen naar school gaan, kan de AED al een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

De medewerkers van de AED beschikken over specialistische deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Denk aan ondersteuning en begeleiding op het gebied van motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en bij langdurige ziekte, ontwikkelingsproblemen, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. De AED biedt hulp op maat, waarbij de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling of de school het uitgangspunt vormt. De ondersteuning richt zich zowel op de leerlingen, als op ouders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en onderwijsgevenden.

Samenwerking scholen Speciaal Onderwijs

De AED is een coöperatie waarin de volgende besturen voor speciaal onderwijs deelnemen: de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o., de Leo Kanner Onderwijs Groep en PROOLeiden. De scholen van deze besturen stemmen af met elkaar en verwijzen naar elkaars expertise. Binnen de AED werken de scholen van het speciaal (basis) onderwijs dus nauw samen en creëren daarmee een dekkend netwerk van en voor het Speciaal Onderwijs binnen de Leidse regio. 
      
         
De AED werkt inhoudelijk samen met de Koninklijke Auris Groep en Stichting RESPONZ.


Website: AED-Leiden