stichting Resonans

De stichting Resonans Leiden en omgeving
Stichting Resonans en omgeving biedt speciaal onderwijs, diagnostiek, advies, consultatie en begeleiding ten behoeve van leerlingen van 3 tot 20 jaar. Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, met zelfvertrouwen in het leven staan en zich de baas voelen over zichzelf.

In Leiden zijn er twee scholen bij stichting Resonans aangesloten:
de Korte Vlietschool zie pagina de Korte Vlietschool en de Thermiek zie pagina De Thermiek