Schoolbesturen

Samenwerkende schoolbesturen
De start van passend onderwijs in 2014 heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs versterkt en verdiept. De structuur van passend onderwijs is gebouwd om samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en hun partners te versterken. Samenwerking is de kern van passend onderwijs. Samenwerking tussen scholen voor speciaal (basis)onderwijs en regulier basisonderwijs, met partners in het primair en voortgezet onderwijs, met zorgaanbieders en gemeenten. Het doel? Een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg bieden voor alle kinderen in Leiden en omstreken.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
In regio Leiden verzorgen de scholen binnen PPO Leiden (Passend Primair Onderwijs regio Leiden) samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bijna alle basisscholen uit de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zijn bij PPO Leiden aangesloten. Daarnaast horen de volgende scholen voor speciaal onderwijs tot PPO Leiden: Auris De Weerklank, Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, PI De Brug en OZC Orion. SBO De Vlieger is de speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband.

De scholen die onder onze besturen vallen werken intensief samen. Als schoolbesturen stimuleren we deze samenwerking. Gezamenlijk kijken we naar de toekomst en groeien steeds verder door.

En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Als eerste natuurlijk versterking van het speciaal (basis)onderwijs. Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen worden de scholen 'iedere dag een beetje beter'. Samen werken we aan onze onderwijskwaliteit. Waardoor we speciaal onderwijs van kwaliteit leveren.

Aan de linkerkant van deze pagina vindt u een overzicht van de schoolbesturen, met informatie over hun profiel, de scholen die onder dit bestuur vallen en een link naar de eigen website van deze besturen.