Scholen

Basisscholen voor passend en speciaal onderwijs
In de regio Leiden verzorgen de scholen binnen PPO Leiden (Passend Primair Onderwijs regio Leiden) samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bijna alle basisscholen uit de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zijn bij PPO Leiden aangesloten. Daarnaast horen de volgende scholen voor speciaal onderwijs tot PPO Leiden: Auris De Weerklank, Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, PI De Brug en OZC Orion. SBO De Vlieger is de speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband.

De scholen zijn de samenwerking begonnen vanuit de praktijk, pakken zaken gezamenlijk op en weten wat ze aan elkaar hebben. De scholen groeien steeds verder door, creëren meer en meer verbinding en ook hun schoolbesturen versterken de samenwerking.

Aan de linkerkant van deze pagina vindt u een overzicht van deze scholen, met informatie over hun specialisatie en het type ondersteuning dat zij kinderen bieden die meer nodig hebben dan het regulier basisonderwijs, en een link naar de eigen website van deze scholen.