Auris De Weerklank

Auris De Weerklank
Is een christelijke school voor leerlingen tussen 3 en 13 jaar en verzorgt onderwijs aan:

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep van Auris De Weerklank. Er zijn leerlingen die nauwelijks verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Anderen hebben problemen met het maken van zinnen.

Slechthorende leerlingen (SH)

Slechthorende leerlingen vormen een minderheid van het totaal aantal leerlingen. Vaak hebben slechthorende leerlingen ook andere problemen, bijvoorbeeld met het uitspreken van woorden. Ook kunnen zij taalproblemen of sociaal-emotionele problemen hebben. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Leerlingen met stoornis in het autistisch spectrum (ASS)

Leerlingen met autisme begrijpen de wereld anders dan leerlingen zonder autisme. Zij geven aan informatie een andere betekenis dan de meeste mensen. Alle leerlingen met ASS op Auris De Weerklank hebben een communicatieve beperking, zij maken een klein deel van de leerlingenpopulatie uit.

Om toegelaten te worden tot Auris De Weerklank, moet een leerling een intensief onderwijsarrangement hebben gekregen.

Auris De Weerklank is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep