PPO Leiden

Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO)

In de regio Leiden werken de schoolbesturen samen in De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg: PPO. Samen verzorgen ze passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar, waarbij vooral wordt uitgegaan van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van de kinderen.
Sinds augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht, dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt (= passend onderwijs).  Door de verantwoordelijkheid bij de scholen te leggen, kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van het kind. Kan een reguliere school niet voorzien in de specifieke behoefte van het kind, dan kan een kind naar een school voor speciaal onderwijs.

Het PPO biedt ondersteuning door:
- het professionaliseren van leerkrachten;
- het helpen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag;
- het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopende onderwerpen, zoals leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten en gesprekken met ouders;
- samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening;
- te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs;
- te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.

Website: PPOLeiden