PI De Brug

Pedologisch Instituut (PI) De Brug
Is een openbare basisschool voor speciaal onderwijs, voor kinderen van 5 tot 14 jaar met ernstige gedragsproblematiek.

De Brug biedt kinderen een gestructureerde onderwijssituatie, waarin de nadruk ligt op gedrag, emoties en cognities van het kind. Het onderwijs is afgestemd op kinderen met een grote behoefte aan structuur, duidelijkheid en een veilige omgeving. Ook kinderen met autismespectrumstoornissen vinden hier in de gespecialiseerde groepen een goede leeromgeving. Waar nodig zoekt De Brug de samenwerking met het PI en andere instellingen.

Kinderen worden uitgenodigd zelf verantwoordelijkheid te dragen om tot oplossingen en ontwikkeling te komen. Er is aandacht voor de sterke kanten van het kind en voor oplossingen in plaats van problemen. De kwaliteiten van het kind worden stapsgewijs uitgebouwd. De vraag van het kind en de ouders staat centraal en  De Brug ziet ouders als partners in het proces van onderwijs en begeleiding. Aanwezigheid, aandacht en acceptatie zijn belangrijke sleutelwoorden voor De Brug.

De Brug wil kinderen een basis bieden voor/door Ruimte, Uitdaging en Groei!

PI De Brug is onderdeel van PROOLeiden