Rijnstreek

Rijnstreek

Het samenwerkingsverband in regio Rijnstreek heet: Samenwerkingsverband Rijnstreek (SWV Rijnstreek). Dit samenwerkingsverband bestaat uit vijftien schoolbesturen, waarbij in totaal ruim 60 scholen aangesloten zijn: 54 reguliere basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs, twee scholen voor speciaal onderwijs in de regio Rijnstreek en vier scholen voor speciaal onderwijs buiten de regio Rijnstreek. Drie van deze specialistische scholen bevinden zich in Leiden. SWV Rijnstreek omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en voor een deel Kaag en Braassem.

Samenwerking is essentieel, samenwerking tussen de scholen onderling, met ouders, zorgaanbieders en de gemeenten wordt samenwerking gezocht met samenwerkingsverbanden uit andere regio's. Zo werkt het Samenwerkingsverband Rijnstreek ook samen met de schoolbesturen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden.
 

Website: SWV Rijnstreek