PO Duin- en Bollenstreek

SWV PO Duin- en Bollenstreek

Het samenwerkingsverband in de Duin- en Bollenstreek heet: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Het gaat in totaal om 69 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is verantwoordelijk voor ongeveer 17.000 leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Aangesloten bij het samenwerkingsverband zijn de speciale onderwijsscholen in Leiden.  Zij nemen zitting in het bestuur en zijn daarmee onderdeel van het dekkend netwerk van de regio Duin- en Bollenstreek. Rond de 33% van de leerlingen uit de regio die beter tot ontwikkeling komen op een speciale lesplek, gaan naar specialistische scholen in Leiden.  

Op basis van het aantal leerlingen krijgt het samenwerkingsverband een budget waarvan de ondersteuning aan leerlingen wordt betaald. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een transparante en eerlijke inzet van de middelen. Daarbij wordt minder gelet op welke stoornis een kind heeft, maar meer op wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Samenwerking is essentieel, samenwerking tussen de scholen onderling, met ouders, zorgaanbieders en de gemeenten. Ook wordt samenwerking gezocht met samenwerkingsverbanden uit andere regio's. Zo werkt het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek samen met de schoolbesturen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio Leiden.
 

Website: SWV-DB