LKO

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een speciale lesplek. Deze scholengroep bestaat uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Drie van de locaties zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis:
- Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)
- Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)
- Leo Kannercollege (VSO, Leiden)

De andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met een meer uiteenlopende ondersteuningsvraag:
- De Musketier (SO, Zoetermeer)
- P.C. Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)

Daarnaast behoort de Lesplaats ESB Curium-LUMC  tot de Leo Kanner Onderwijsgroep. Deze lesplaats biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek en die opgenomen zijn voor dagklinische of klinische behandeling in kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC.
Om onderwijs te volgen binnen deze onderwijsgroep is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Website: Leo Kanner Onderwijsgroep