LKO

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is een scholengroep, bestaande uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een speciale lesplek.
Om onderwijs te volgen binnen deze onderwijsgroep is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Leo Kannerschool SO

De Leo Kannerschool in Oegstgeest heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (SO). Deze SO-afdeling verzorgt onderwijs aan leerlingen met aan autismespectrumstoornis in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Het onderwijs is speciaal afgestemd op de behoeften van deze leerlingen: een veilige omgeving, kleine klassen van maximaal 14 leerlingen per klas, sterke ondersteuning van een vaste groepsleerkracht en de instructie is ‘op maat’ van de leerling. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels staan centraal in de aanpak. Leo Kannerschool SO

Drie van de locaties zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis:
- Leo Kannerschool (SO, Oegstgeest)
- Leo Kannerschool (VSO, Oegstgeest)
- Leo Kannercollege (VSO, Leiden)

De andere twee vestigingen zijn gericht op leerlingen met een meer uiteenlopende ondersteuningsvraag:
- Parachute (SO, Zoetermeer)
- PC Hooftcollege (VSO, Leiderdorp)

De lesplaats ESB Curium-LUMC biedt onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek die opgenomen zijn voor dagklinische of klinische behandeling in kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC.


Bezoek de website:  Leokanner