Scholen

Basisscholen voor passend en speciaal onderwijs
In de regio Leiden verzorgen de scholen binnen PPO Leiden (Passend Primair Onderwijs regio Leiden) samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Bijna alle basisscholen uit de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zijn bij PPO Leiden aangesloten.

Daarnaast behoren de volgende scholen voor speciaal onderwijs tot PPO Leiden: Auris De Weerklank, Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, PI De Brug en OZC Orion. Tot slot is SBO de Vlieger de speciale basisschool binnen dit samenwerkingsverband.

Links vindt u een overzicht van deze scholen, met informatie over hun specialisatie en het type ondersteuning dat zij kinderen bieden die meer nodig hebben dan het regulier basisonderwijs, en een link naar de eigen website van deze scholen.

Na het speciaal (basis)onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kan opnieuw gekeken worden of de leerling naar een gewone middelbare school kan of beter thuis is bij het VSO.
Leerlingen op het VSO kunnen daar blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. De route naar het VSO is anders dan die naar het speciaal basisonderwijs.
Waar de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring in het basisonderwijs ligt bij de school waar de leerling op dat moment op zit, moet in het VSO de toekomstige school de Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.