ESB Curium LUMC SO

De Lesplaats ESB Curium-LUMC voor SO
Net als de Leo Kannerschool SO is De Lesplaats ESB Curium-LUMC onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Deze Lesplaats geeft onderwijs aan leerlingen van 5 tot 13 jaar die in (dag)klinische behandeling zijn in Curium-LUMC. De school en deze instelling hebben een samenwerkingsovereenkomst.

De school is gevestigd in Oegstgeest, op het terrein van Curium-LUMC. Alle leerlingen die onderwijs volgen op deze locatie zijn hier in behandeling. Dit kan klinische behandeling (opanme) zijn, dagbehandeling of deeltijdbehandeling. De leerlingen hebben allemaal te maken met kinderpsychiatrische problematiek, zoals ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornissen of anorexia.

Plaatsing op ESB (Educatieve therapie School en Beroepsoriëntatie) is gekoppeld aan de duur van de opname, die per leerling erg uiteen loopt. De minimaal periode van onderwijs op de lesplaats is 8 weken, de maximaal periode is een jaar.

De SO-afdeling van ESB heeft twee groepen: een onderbouwgroep voor leerlingen van groep 3  t/m groep 5/6 en een bovenbouwgroep voor leerlingen van groep 5/6 t/m groep 8. De leerlingen van 5 -12 jaar stromen uit naar speciaal (basis) onderwijs, onderwijs-zorgcombinaties en een enkele keer naar dagbesteding.

Het onderwijs wordt per leerling op maat gemaakt, afhankelijk van wat mogelijk en haalbaar is. Er wordt gewerkt met een beperkt aanbod aan vakken; de kernvakken en/of enkele keuzevakken. Voor leerlingen die nog geen onderwijs in groepsverband aankunnen, gaat de speciaal daarvoor aangestelde leerkracht naar de behandelgroep om te onderzoeken  of en hoe onderwijs mogelijk wordt.

De leerkrachten van de ESB werken nauw samen met de educatief therapeuten van Curium-LUMC, de orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders vanuit het onderwijs én de overige behandelaren van Curium-LUMC.

ESB in Oegstgeest heeft ongeveer 65 lesplaatsen.


Bezoek de website: Leokanner/ESB-Curium-LUMC