Auris De Weerklank

Auris De Weerklank is een christelijke school voor leerlingen tussen 3 en 13 jaar en verzorgt onderwijs aan:

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep van Auris De Weerklank. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die nauwelijks verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Anderen hebben problemen met het maken van zinnen.

Slechthorende leerlingen (SH)

Slechthorende leerlingen vormen een minderheid van het totaal aantal leerlingen. Vaak hebben slechthorende leerlingen ook andere problemen, bijvoorbeeld met het uitspreken van woorden. Ook kunnen zij taalproblemen hebben of sociaal-emotionele problemen. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Leerlingen met stoornis in het autistisch spectrum (ASS)

Leerlingen met autisme begrijpen de wereld anders dan leerlingen zonder autisme. Zij geven aan informatie die ze krijgen een andere betekenis dan de meeste mensen. Communiceren kan voor hen een hele opgave zijn. Alle leerlingen met ASS op Auris De Weerklank hebben een communicatieve beperking, zij maken een klein deel van de leerlingenpopulatie uit.

Om toegelaten te worden tot Auris De Weerklank, moet een leerling een intensief onderwijsarrangement hebben gekregen.


Meer informatie vindt u op De Weerklank Leiden

Auris De Weerklank is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep