Schoolbesturen

Samenwerkende schoolbesturen
Het is voor ouders niet altijd makkelijk de weg te vinden in onderwijsland, zeker niet als een leerling speciale onderwijsondersteuning nodig heeft. Met deze gezamenlijke website namens de Leidse scholen voor speciaal (basis)onderwijs, willen we ouders en leerlingen laten zien hoe het speciaal (basis)onderwijs is georganiseerd en wat we de scholen, kinderen en hun ouders te bieden hebben.

De start van passend onderwijs in 2014 heeft de samenwerking tussen de Leidse scholen voor speciaal (basis-)onderwijs versterkt en verdiept. Samenwerken is het synoniem voor passend onderwijs. De structuur van passend onderwijs is gebouwd om samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en hun partners te versterken. Samenwerken als scholen voor speciaal (basis)onderwijs en basisonderwijs, met partners in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerken met de zorgaanbieders en met gemeenten. Met het doel een passend aanbod aan onderwijs en jeugdzorg voor alle kinderen in de Leidse regio en omstreken te realiseren.

Onze scholen zijn de samenwerking begonnen vanuit de praktijk van alle dag, pakken gezamenlijk praktische zaken op en weten wat we aan elkaar hebben. De scholen trekken hierbij gezamenlijk op, creëren steeds meer verbinding en ook hun schoolbesturen versterken de samenwerking. Gezamenlijk groeien zowel de scholen als de schoolbesturen steeds verder door en kijken vooruit naar de toekomst.

En wat levert die samenwerking op voor ouders en leerlingen? Als eerste natuurlijk versterking van het speciaal (basis-)onderwijs. Door te leren van elkaar, te kijken bij elkaar en elkaar te ondersteunen worden de scholen ‘iedere dag een beetje beter’. Samen werken we aan onze onderwijskwaliteit. Waardoor we speciaal onderwijs van kwaliteit leveren voor het kind met extra ondersteuningsbehoefte.

We hopen dat de informatie op deze website u helpt bij het vinden van de passende onderwijsplaats voor uw kind!