Leo Kannerschool SO

De Leo Kannerschool SO
Als onderdeel  van de Leo Kanner Onderwijsgroep en geeft onderwijs aan ruim 150 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, met een vorm van autisme.

Onderstaande onderwijsuitgangspunten zijn leidend bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs:
 
 • Met veel speciale kennis en ervaring geven wij met elkaar onderwijs aan leerlingen met een uitzonderlijke ondersteuningsbehoefte.
   
 • Wij vinden dat leren meer is dan rekenen en taal en gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen.
   
 • Wij zorgen voor een rustige en veilige omgeving waarin onze leerlingen zich gezien en begrepen voelen, zodat ze zich kunnen openstellen om te leren.
   
 • Wij benaderen de leerlingen positief en ontvangen ze in een realistische sociale context waarin zij in samenhang en verbondenheid kunnen leren.
   
 • Wij zijn duidelijk en voorspelbaar en ondersteunen onze leerlingen door het aanbrengen van structuur en logica in tijd, materiaal en activiteit.
   
 • Wij begeleiden onze leerlingen en dagen ze uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen zodat ze op hun niveau door kunnen stromen naar vervolgonderwijs en in staat zijn een zo zelfstandig mogelijke toekomst tegemoet te gaan.


Bezoek de website: www.leokanner