Over het speciaal onderwijs

Hoe werkt het speciaal basis Onderwijs Leiden

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Niet elk kind is hetzelfde of leert hetzelfde, soms heeft een kind extra ondersteuning en begeleiding nodig. Sinds augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht, dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt. Het streven is dit zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te bieden. Dit heet passend onderwijs.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

In de regio Leiden verzorgen de scholen binnen De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden kortweg: PPO, samen passend onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De gemeenten binnen regio Leiden zijn: Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Bijna alle basisscholen uit deze gemeenten zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. Daarnaast behoren de scholen voor speciaal onderwijs Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, PI De Brug en OZC Orion tot het PPO. Tot slot is SBO de Vlieger de speciale basisschool binnen het samenwerkingsverband.  

Op deze site kunt u informatie over al deze scholen vinden, met doorlink naar de eigen websites van deze scholen, om te zien waarin zij gespecialiseerd zijn en welke ondersteuning zij kinderen kunnen bieden die meer nodig hebben dan het regulier basisonderwijs.

Ambulante Educatieve Dienst

De Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) is het expertisecentrum van het speciaal onderwijs in de Leidse regio. Door de AED zet het speciaal onderwijs haar expertise in ten behoeve van het reguliere onderwijs. De AED is een coöperatie waarin de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o., de Leo Kanner Onderwijs Groep en PROOLeiden samenwerken. De scholen van deze besturen stemmen af met elkaar en verwijzen naar elkaars expertise. Binnen de AED werken de scholen van het speciaal (basis) onderwijs dus nauw samen en creëren daarmee een dekkend netwerk van en voor het Speciaal Onderwijs.
De AED biedt onderwijsbegeleiding voor vrijwel alle schooltypen en -niveaus, op het gebied van onder meer motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en bij langdurige ziekte, ontwikkelingsproblemen, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen.

Aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs

Is de reguliere basisschool geen optie, dan is er het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Voor het speciaal (basis)onderwijs is altijd een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het PPO regio Leiden. De school waar uw kind is ingeschreven, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan en bereidt samen met de ouders de aanvraag voor. Voor meer informatie verwijzen we u naar de school van uw kind, naar de  website PPO Leiden of bel naar 071 - 535 17 10.