Leokannercollege VSO

Het Leo Kannercollege VSO is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep en bereidt leerlingen voor op een toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. In eerste instantie door de leerlingen op te leiden voor het eindexamen vmbo-tl, havo of vwo.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op het Leo Kannercollege loopt niet altijd parallel aan die van leeftijdsgenoten: de leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Voor de begeleiding van deze leerlingen is veel geduld en individuele aandacht nodig, voordat de overstap naar vervolgonderwijs gezet kan worden. Leerkrachten zoeken veelvuldig contact met leerlingen en reageren vroegtijdig en consequent op gedrag. Er is veel ruimte voor individuele gesprekken en groepsgesprekken. In de school heerst een sfeer van rust, concentratie, respect, veiligheid en betrokkenheid.

Op het Leo Kannercollege worden leerlingen gezien. In letterlijke zin door te werken met kleinere klassen en doordat er altijd een docent of ander personeelslid in de nabijheid van de leerlingen is, ook op de pleinen. In figuurlijke zin betekent ‘gezien worden’ dat er aandacht is voor iedere leerling en dat ieder kind zichzelf mag zijn.

Vanaf dag één wordt zowel door de leerkrachten als door de leerlingen met volledige inzet gewerkt aan het doel leerlingen voor te bereiden op het eindexamen. De voorbereiding op de toekomst doet de school samen ouders, hulpverleningsinstanties en de buitenwereld, zoals bedrijven en collega-scholen. De weg naar de toekomst gaat voor de leerlingen vaak gepaard met angst en frustratie. Het is onze overtuiging dat we angst en frustratie met inzet van àlle betrokkenen kunnen omzetten in succes, opluchting en trots.

Bezoek de website: www.leokanner.nl