ESB Curium LUMC VSO

De Lesplaats ESB Curium_LUMC voor VSO

Net als de Leo Kannerschool SO is De Lesplaats ESB-Curium-LUMC onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Deze Lesplaats geeft onderwijs aan leerlingen van 5 tot 19 jaar die in (dag)klinische behandeling zijn in Curium-LUMC. De school en deze instelling hebben een samenwerkingsovereenkomst.

De school is gevestigd in Oegstgeest, op het terrein van Curium-LUMC. Alle leerlingen die onderwijs volgen op deze locatie zijn hier in behandeling. Dit kan klinische behandeling (opname) zijn, dagbehandeling of deeltijdbehandeling. De leerlingen hebben allemaal te maken met kinderpsychiatrische problematiek, zoals ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornissen of anorexia.

Plaatsing op ESB (Educatieve therapie School en Beroepsoriëntatie) is gekoppeld aan de duur van de opname, die per leerling erg uiteen loopt. De minimaal periode van onderwijs op de lesplaats is 8 weken, de maximaal periode is een jaar.

De VSO-afdeling van de ESB is voor leerlingen van 12 - 19 jaar en heeft twee theorie- en twee praktijkklassen: een theorieklas voor de niveaus praktijkonderwijs, VMBO basis en VMBO kader en een theorieklas voor de niveaus VMBO TL, Havo en VWO.
Praktijkklassen zijn er voor catering, administratie en detailhandel en dit jaar is gestart met een dagdeel techniek.
De leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, naar onderwijs-zorgcombinaties of dagbesteding.

Het onderwijs wordt per leerling op maat gemaakt, afhankelijk van wat mogelijk en haalbaar is. Er wordt gewerkt met een beperkt aanbod aan vakken; de kernvakken en/of enkele keuzevakken.

De leerkrachten van de ESB werken nauw samen met de educatief therapeuten van Curium-LUMC, de orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders vanuit het onderwijs én de overige behandelaren van Curium-LUMC.

ESB in Oegstgeest heeft ongeveer 65 lesplaatsen.


Bezoek de website: ESB-Curium-LUMC